lahjonta

SK kolumni: Lobbarirekisteri ei poista korruption mahdollisuutta

Lähettänyt sampsa Ti, 21/05/2019 - 06:10

SAK jäsenliittoineen kampanjoi hallituksen vaihtamisen puolesta 1,4 miljoonalla eurolla. Sen lisäksi liitot tukivat sadoilla tuhansilla euroilla lukuisia vasemmistoehdokkaita ja puolueita. Rahalla saa ja hallitus vaihtuu. 


Laissa  lahjonta  määritellään virkamiestä koskien seuraavas
ti: ”Virkamies, joka ottaa vastaan lahjan tai muun edun, jolla vaikutetaan tai pyritään vaikuttamaan taikka joka on omiaan vaikuttamaan hänen toimintaansa palvelussuhteessa, on tuomittava.” Poliittinen päättäjä rinnastetaan virkamieheen.