SK kolumni: Lobbarirekisteri ei poista korruption mahdollisuutta

Lähettänyt sampsa Ti, 21/05/2019 - 06:10

SAK jäsenliittoineen kampanjoi hallituksen vaihtamisen puolesta 1,4 miljoonalla eurolla. Sen lisäksi liitot tukivat sadoilla tuhansilla euroilla lukuisia vasemmistoehdokkaita ja puolueita. Rahalla saa ja hallitus vaihtuu. 


Laissa  lahjonta  määritellään virkamiestä koskien seuraavas
ti: ”Virkamies, joka ottaa vastaan lahjan tai muun edun, jolla vaikutetaan tai pyritään vaikuttamaan taikka joka on omiaan vaikuttamaan hänen toimintaansa palvelussuhteessa, on tuomittava.” Poliittinen päättäjä rinnastetaan virkamieheen. 


KANSANEDUSTAJILLE on tietenkin omat säännöksensä. Vaalirahoitusta ei lasketa lahjuksen antamiseksi, ellei sen tarkoituksena ole kansanedustajia koskevan lahjussäännöstön kiertäminen. Yksittäisen päätöksen ostaminen rahalla on kaiken oikeustajun vastaista. Entä monen päätöksen ostaminen kerralla: Hallitusohjelman, vero-, työmarkkina- tai ilmastopolitiikan? 


HALLITUSNEUVOTTELUISSA on perinteisesti kuultu asiantuntijoita laidasta laitaan. On kuultu erilaisia mielipiteitä ja niitä vaaleilla valitut poliitikot ovat punninneet. 
Tällä kertaa on toisin. Vaalirahoittaja SAK on mukana neuvottelemassa ja tekemässä päätöksiä. Miten te kehtaatte – ja kyllähän te kehtaatte. 


SAK:n (lue vasemmiston) veroohjelmassa yrittäjien verotusta kiristetään. Sukupolvenvaihdoksiin, pienyrittäjyyteen ja omistamiseen lätkäistään lisäverot. Perintöverotusta kiristetään. SAK:n vero-ohjelmalla kasvua ja työllistämistä rangaistaan liki miljardilla eurolla. 


Neuvotteluissa SDP:n mandaatilla päätöksiä tekevä SAK:n pääekonomisti vastasi kritiikkiin: ”Jos yrittäminen ei houkuta, kannattaa siirtyä palkansaajaksi.” 
Sillähän Suomi pelastuu; kaikki vaan järjestöjen ja julkisen sektorin töihin nauttimaan verovaroista. Raha sataa taivaasta, kukapa yrityksiä saati yrittäjiä kaipaisi. 


JOS ennen on ollut argumentteja puolustaa ay-liikkeen veroetuja, viimeistään nyt niiltä putosi pohja. Suhmurointi ja omaneduntavoittelu ei ole mitään ”yleishyödyllisyyttä”, jota muiden veronmaksajien pitäisi rahoittaa. 


Entinen  ay-jyrä,  ehkä  tuleva pääministeri on nöyrtymässä siihen, että ”lobbarirekisteri” synnytetään. Siihen kai tulevat kaikki ne, jotka haluavat muuttaa jotain ja siitä päättäjille puhuvat. Yhtä tyhjän kanssa, jos kuitenkin sama meno jatkuu. 
Lobbarirekisteri ei poista korruption mahdollisuutta. Voi olla vähemmän tuomittavaa, jos ihan julkisesti antaa vallan vaalirahoittajille, mutta ei se mitään demokratiaa ole. 


Kirjoittaja on asianajaja ja varakansanedustaja